Blog pelajar TA4

1.  Chong Ren Jean: http://jeraneen.wordpress.com/2014/09/06/lam1201-blog-tentang-diri-anda/

2. Lim Zhi Qi:  http://blog.nus.edu.sg/fufu/

3. Dawn Tan Jia Yun: http://pelajarbahasamelayu.blogspot.sg/

4. Low Yan Jin: http://jinnymelayu.wordpress.com/

5. Sadana d/o Samy: http://a0115994.blogspot.sg/

6. Koh Yen Sin: http://kohyensinbloglam1201.blogspot.sg/.

7. Yeo Yah Hui: http://blog.nus.edu.sg/myyh91/2014/09/08/lam1201-blog-post-1/

8. Tan Hong Han: http://tanhh1990.blogspot.sg/

9. Amanda Yeo Li Xia: http://blog.nus.edu.sg/yeoamanda

10. Gabriel Ng: http://blog.nus.edu.sg/gabrielng/

11. Tan Shu Ling: http://blog.nus.edu.sg/tayshulin/?p=4

12. Alison Tee Xin Yi: http://blog.nus.edu.sg/lostariadne/2014/09/09/3/

13. Lee Han Qian: http://hanqianbahasa.wordpress.com/

14. Daniel Yeang Hao Zhong: http://blog.nus.edu.sg/yeangdaniel/2014/09/14/diri-saya-about-me/

15. Bernard Heng Jia Chuin: http://blog.nus.edu.sg/bernarda0110765/.

16. Pang Yen Lin Adelyn: http://blog.nus.edu.sg/adelynpyl/2014/09/17/saya/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s